Мотивация и мотивиране


Психолозите разбират мотивацията като влияние на вътрешни и външни сили върху личността, в резултат на които човек реализира определено поведение...
 

Представете си, че искате да станете нарушител


Представете си, че искате да станете нарушител. Напишете норма, която искате да нарушите публично...
 

Агресия и превенция на насилието


Според тълкуванието на български тълковен речник значението на думата агресия е насилие...
 

Обективната самооценка


Обективната самооценка е материал от магистратурата Лидерство в глобална среда в ВСУ Варна...
 

Страх, тревожност и агресия при децата


Реферат за страха, тревожността и агресията при децата...
 

Чек-лист на развитието на младежи


Самооценката на вашите потребности за постигане на успех в самостоятелния живот след завършване на училище. Предложеният чек-лист е създаден, за да ви помогне да осъзнаете силните си страни и ресурсите си за справяне с всекидневния живот...
 

Внимание


Вниманието е специализиран психичен процес, обслужващ интегрирането на ситуацията в смислено преживяване. То е състояние на личността, което се изразява чрез насочване и съсредоточаване на индивида към важни за него обекти...
 

Характер


Характерът е сложно психично образувание, състоящо се от многочислени, устойчиви свойства на личността, които изразяват отношението на човека към външния свят, дейността, към другите хора и към себе си...
 

Способности


Способностите са индивидуални психични особености на човека, които изразяват неговата готовност и предразположеност към овладяването и изпълнението на определен вид дейност с най-малък разход на енергия и време....
 

Същност и симптоми на стреса


Същност и симптоми на стреса. Причини и мащаби на стреса. Видове стрес. Методи и средтсва за справяне със стреса...

Избрани критерии за търсене

Психология
Психология на дейността
Ограничаване на резултатите