Социо-психологически тренинг


За да разбереш другия е необходимо да разбираш себе си. Разчитайки собствените си реакции и емоции, човек се учи да разбира и останалите. Общуването, което е наш неизменен спътник се улеснява...
 

Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността


Политиката на мениджмънта на компанията е едно от основните средства за водене на конкурентна борба, като има голяма тежест при крайния резултат. През последните години в глобален мащаб именно този фактор като че ли най- точно предопределя...
 

Феноменът "сериен убиец"


Сартъровият екзистенциализъм или първичността на човешкото съществуване - рамкиране на понятието за зло у човека. Проблемът за злото в някои философски концепции накратко. Психология...
 

Отношението на православната църква към евтаназията


Терминът "евтаназия" е предложен през XVI век от английския философ Франсис Бейкън за обозначаване на "лека", не съпроводена с агония, безболезнена смърт...
 

Психопатология


Възприятия и разстройствата им. Възприятието се отнася както до фактическото получаване на сетивна информация за света на хората, нещата и събитията...
 

Насилието над животните


Проблемът за насилието над животните е широко дискутиран, особено след зачестилите случаи на показно насилие над животни, което завършва с тяхната болезнена и мъчителна смърт....
 

Развитие на деца от раждане до предучилищна възраст


Зиглър включва следните първични познаварелни процеси в познавателната система: разпознаване, зрително сканиране на средата, селективно внимание, научаване, интеграция на сетивата...
 

Превенция на девиантното поведение в училище


В тясна връзка с девиантността обикновено се поставя агресията, която от своя страна се заражда първоначално като вътрешна структура...
 

Стресът


Убеждение в справедлив свят – очакване, че съществува универсална справедливост и всеки получава това, което е заслужил. Едно такова очакване помага на лицата да приемат сполетелите ги неприятности, които не могат да променят...
 

Психологически анализ на разузнавателната дейност


Под дейност се разбира активност на субекта, насочена към изменение на света, към произвеждане или създаване на определен обективиран продукт на материалната или духовната култура. Човешката дейност най-напред е практическа, материална дейност...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Психология на дейността с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент